Festes en procés

 

Aquesta proposta pretén establir col.laboracions tant en l’àmbit acadèmic com institucional.  Per disposar d’una eina docent que ajudi en la divulgació i promoció del Patrimoni cultural i festiu. Les festes estan agrupades amb icones com per exemple: les festes del Patrimoni festiu de Catalunya, les Falles dels Pirineus, les Festes dels Pirineus, les Festes Majors de Barcelona, les Festes del Vallès …

Actualment es treballa amb diferents projectes, per disposar de material didàctic d’autoavaluació de continguts per escoles.

Projectes:

Catalunya

Festes del patrimoni festiu de Catalunya.
Aviat novetats.

Falles dels Pirineus

Falles dels Pirineus. Patrimoni de la humanitat. Aviat novetats.

Festes dels Pirineus

Festes i tradicions dels Pirineus Catalans. Aviat novetats.